Albanian Screen TV
Albania, News
Albanian Screen TV 4.6/5 - 3 votes
Albanian Screen TV
Albanian Screen TV
Në qendër të televizionit Albanian Screen janë njerëzit, shqiptaret me të drejtën e tyre për t'u informuar, argëtuar dhe edukuar. Arritjet më të fundit teknologjike në fushën e medias, i kemi investuar per ti vënë në shërbim të interesave humane te çdo shqiptari, kudo që ai ndodhet.

Address: Rr."SIRI KODRA", Nd. 185 , H 1, Njësia Bashkiake Nr.9, Kodi Postar 1017. Tiranë, Shqipëri.
Tel: 00355692088603

Welcome to Trefoil.tv

Trefoil.tv – Catalog of world television channels. On this site you will find a big list of the world tv channels in countries near and far abroad. The most popular TV stations and the internet TV channels of different genres are collected in the online directory of the television channels: music, general, sport, information, entertainment, tv channels for children, and as well as many other popular genres. Our service is regularly updated with the new tv channels. Watch to the tv online via the internet browser.