Armenian Public TV
Armenia, General
Armenian Public TV 3.7/5 - 4 votes
Armenian Public TV
Armenian Public TV
1956թ. նոյեմբերի 29-ին հաղորդավար Նառա Շլեպչյանի գեղեցիկ ձայնով կատարվեց մեր բոլորի երազանքը. տեղի ունեցավ իմ ու քո Հանրային հեռուստատեսության մեկնարկը, իրադարձություն, որին սպասում էին բոլորը: Սկիզբ դրված կանոնավոր հաղորդումները եթեր տրվեցին շաբաթական չորս անգամ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ և կիրակի օրերին` 2 ժամով.

Address: 0047, ՀՀ, Երևան, Նորք, Գևորգ Հովսեփյան 26
Tel: +374 10 650015
Comments

Welcome to Trefoil.tv

Trefoil.tv – Catalog of world television channels. On this site you will find a big list of the world tv channels in countries near and far abroad. The most popular TV stations and the internet TV channels of different genres are collected in the online directory of the television channels: music, general, sport, information, entertainment, tv channels for children, and as well as many other popular genres. Our service is regularly updated with the new tv channels. Watch to the tv online via the internet browser.